Uppskjutna partier Vårdraget 2014 nu på torsdag 2014-04-03

Obs! Ordinarie rond 3 i Vårdraget spelas torsdagen 2014-04-10

De som har kvar att spela uppskjutna partier skall helst spela dessa nu på torsdag 2014-04-03 . De övriga kan komma bara för att träna/blixtra/ umgås etc

De uppskjutna partierna från rond2 är:

Rickard Engman – Joar Melefors

Gerold Jäger-Rasmus Nyman

Note! r3 Vårdraget 2014 is Thursday 2014-04-10

Those left to play postponed games should preferably play these on Thursday 2014-04-03. The other can practise  blitz / socialize, etc.

The postponed games from rond2 are:

Rickard Engman – Joar Melefors

Gerold Jäger-Rasmus Nyman

Publicerad i Nyheter