LIVE Rond 5 vårdraget ikväll! Round 5 tonight at the humanities building

Välkomna för rond 5 i humhuset ikväll! Welcome to play round 5 in the humanities building.

Vi LIVE-sänder partierna mellan Magnus och Isak samt Kent och Rikard.

Publicerad i Nyheter