Rond 5 ACT – hängpartier/ postponed games results – remier

Femte rondens resultat i ACT – remier

Lennart Sandström – Ranel Tammela = remi

Magnus Stenius – Cristine Wågman = remi

lottning kommer idag för rond 6 och avslutande rond!

Publicerad i Nyheter