Parings r2 WCT B

  1. Nord – Jäger uppskjuten
  2. Jonsson – Nyman uppskjuten
  3. Hörnqvist – Schander ( Postponed )
  4. Tami K – Norqvist

Group A

  1. Stenius – Tammela ( Postponed )
  2. Ersholt – Maier 0 – 1
  3. Backsten – Wågman 1-0
Publicerad i Nyheter