Fredagsnöten

Fredagsnöten frågar sig denna fredag: Vem döljer sig bakom denna bild? Och vilken relation till schack hade denna herre vid sin tid? Svar till info@akademiskaschacksallskapet.se för den hugade.

Rätt svar belönas med äran under sittningen imorgon afton på campus.
Fredagsnoten20140404

Publicerad i Nyheter