Extra Stormöte torsdagen den 20 november

Akademiska schacksällskapet ASSU vid Umeå universitet och Umeå studentkår kallar till årsmöte den 20 november kl 18.00. Kom och var aktiv i klubben! Kom och gör din röst hörd!

Mötet äger rum i UB 339, Umeå universitet Samhällsvetarhuset.

Efter sedvanligt möte är det blixt 5×5 minuter alla mot alla.

1.Mötets öppnande

2. Mötets stadgeenliga utlysande

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av justeringsman, tillika rösträkning

5.1 Val av nya styrelsemedlemmar vars period löpt ut

5.2 Val av valberedning

6. Stadgeändringar

7. Övriga frågor

8. Mötets avslutande

Kaffe och kaka erbjuds i vanlig ordning välkommen!

 

Publicerad i Nyheter