CM Rickard Engman nominerad till Officiell FIDE-trainer titel

Med mer än 15 år erfarenhet av träning inom schack, där CM Rickard Engman har givit många schackspelare ovärderliga kunskaper och tränat framförallt barn, ungdomar och vuxna, har det sammanställts en ansökan till FIDE (förutom den erövrade CM-titeln) för den officiella titeln  ”FIDE TRAINER”. Rickard har med sina pedagogiska verktyg visat på en hög förmåga att träna elever i alla åldrar som givit ett mycket positivt resultat. Rickard Engmans osvikliga förmåga att belysa svåra schackliga problem med klarhet och skärpa samt delge sina studenter analytiska verktyg i att lösa uppgifterna och ständigt komma framåt motiverar Rickard att nomineras till officiell FIDE TRAINER. Vi önskar Rickard lycka till i processen och hoppas på att den bifalles!

bild 2 bild 1

Publicerad i Nyheter