BLIXT-DM sent resultat: Johan Larsson Wins

Vi är skyldiga att redovisa blixt-dm resultatet.

Total result here

  1. Johan Larsson SK Rockaden Umeå
  2. Cristine Wågman SK Rockaden Umeå
  3. Alexander Maier ASSU

Junior players

1. Grzelewski Tymon

2. Tor Larsson

3. Melker Hallberg

Picture: fron left Johan, Cristine and Alexander! Congrats from VSF, ASSU and Rockaden Umeå.

 

Publicerad i Nyheter