Aurora Borialis 2 — ELO Registrerat Snabbschack i Norr!

Akademiska Schacksällskapet Umeå inbjuder härmed till Aurora Borialis 2 — ELO Registrerat Snabbschack i Norr lördagen den 6:e december. Anmälan gör till snabbschack@akademiskaschacksallskapet.se, för mer info se inbjudan.

Publicerad i Nyheter