Årsmöte ikväll kl 18:00!

Akademiska schacksällskapet ASSU vid Umeå universitet och Umeå studentkår kallar till årsmöte den 17 februari kl 18.00. Kom och var aktiv i klubben! Kom och gör din röst hörd!

Mötet äger rum i UB 335, Umeå universitet Samhällsvetarhuset.

Efter sedvanligt möte är det blixt 5×5 minuter alla mot alla.

1.Mötets öppnande

2. Mötets stadgeenliga utlysande

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av justeringsman, tillika rösträkning

5. Övriga frågor

6. Mötets avslutande

Kaffe och kaka erbjuds i vanlig ordning välkommen!

Publicerad i Nyheter