Akademiska schacksällskapets Simon Malm i Rilton 1800.

Simon Malm, ASSU spelar just nu i Rilton!

Följ hans framfart i rilton 1800 här. Efter tre ronder har Simon 1,5 poäng och är inför sista snabbronden svart. De sista 4 ronderna är standardpartier. Vi önskar vår medlem lycka till!

http://chess-results.com/tnr354407.aspx?lan=6&art=9&fed=SWE&snr=36

ASSU

Publicerad i Nyheter