Länkar

Nedan följer ett antal länkar som kan vara av intresse.

Sveriges Schackförbund: http://www.schack.se/
SK Örnen: http://www.laget.se/skornenschack/
Lars Grahn — INTE BARA SCHACK: http://larsgrahn.blogspot.se/
Chess Tempo: http://www.chesstempo.com/