Tematräning: Dubbelhot

Att känna till olika teman är viktigt för en schackspelares utveckling. Kännedom om olika teman gör att spelaren får ett nytt vapen i sin arsenal eller ett nytt verktyg till sin verktygslåda om man så vill. När spelaren är väl förtrogen med ett tema så ” ser” spelaren ofta snabbt en lösning på ett mindre avancerat problem.

Att erfarna starka spelare ofta snabbt ser en lösning på ett tematiskt problem beror vanligen på att de är väl förtrogna med den sortens teman. Även  ”nybörjare” kan lära sig bättre teknik genom att träna olika teman. Ganska snabbt gör de framsteg i början.

Man börjar med ett tema i sin enklaste form . När detta tema är klarlagt så går man vidare med ett mer avancerat problem av samma tema. Det blir då oftast betydligt enklare att lösa det mer avancerade problemet efter att man har löst temat i sin enklaste form.

Det finns många olika teman i schack ett sätt att lära sig att behärska olika teman är att börja med att lösa ett tema i sin enklaste form och sedan får man förhoppningsvis använda den kunskapen i sina egna partier.

Publicerad i Träningar