Historisk Rating

Nedan återfinns samtliga ratinglister för Akadeniska Schacksällskapet Umeå genom åren.

Spelare markerade med en asterisk (*) spelade för andra huvudklubbar.

Januari 2018

September 2017

Maj 2017

Januari 2017

September 2016

Maj 2016

Januari 2016

September 2015

Maj 2015

Januari 2015

September 2014

Maj 2014

Januari 2014