WCT Uppskjutna partier och rond på torsdag

Kvarvarande partier från WCT:

4 7 1598 Hörnqvist Kasper Backsten Jan 1953 1
1 4 1725 Norqvist Lars-Olov Åman Dan 1557 8
Publicerad i Nyheter