… Pay the Fees! Medlemsavgifter: Nu är det hög tid att betala medlemsavgift!

Vill du behålla din spelarlicens och ditt rankingtal? Vara stödmedlem, pluggar du en termin eller vill vara med på allt och alla tävlingar, Allsvenskt spel mm, då är det helårspris.

Medlemsavgifter.

600 kr för ett år jan – dec (har du betalat för 2018 i januari är du medlem till december)

400 kr för en termin! HT 2018. osv läs nedan!

200 kr för att vara på klubben och spela, träna, föreläsningar etc men inget ELO spel.

Stödmedlem 100 kronor.

Medlemskap

The information is written in English below.

För vara medlem i ASSU (Akademiska Schacksällskapet Umeå) så krävs följande:

  • Betala medlemsavgiften på 600 kr per år, eller 400 kr per termin till vårat Bankgiro Bg  547-8748 , märk betalningen med namn och vilket medlemskap som avses
  • Vara medlem i någon kår vid Umeåuniversitet

Information om vad som är inkluderat i medlemskapet, och för andra typer av medlemskap  finns i medlemsinformationen. Blir du medlem för första gången fyll även i  följande registreringsformulär och ta med det till klubben.

Om ni har några frågor är ni välkommna att ta kontakt med Rickard Engman per mail rickard@akademiskaschacksallskapet.se eller via telefon 0768-230 379


To be a member in ASSU (the Academic Chess Society Umeå) you have to for fill the folowing requirements:

  • Pay the member fee of 600 sek per year, or 400 sek  per semester to our Swedish BankGiro Bg 547-8748, with your name and what kind of membership you are interested in as a message.
  • Be a member at any student union at Umeå University

For more information about whats included inn the membership, and other types of membership see the membership information. We also ask new member to fill out our membership form and bring it to the club.

If you have any questions you are wellcomme to contact Rickard Engman by mail rickard@akademiskaschacksallskapet.se or by phone +46 768-230 379

Publicerad i Nyheter