2014 års Universitetsmästerskap

Det ska koras en universitetsmästare i schack under vårterminen och som ett led i detta kommer vi på tisdag att börja ta upp intresseanmälningar. Tanken är att akademiska schacksällskapets medlemmar ska få en chans att säga sitt kring betänketid och antal ronder. Klart är att vi ska rankingföra turneringen och att den kommer att gå på torsdagar kl 18.00. Turneringen ämnar starta i slutet på februari och pågå hela terminen fram till slutet på maj månad innan terminsuppehållet för sommaren. Styrelsen fattar beslut kring utformandet efter att vi tillfrågat alla medlemmar vad som passar dem bäst. Länk till intresseanmälningar kommer att dyka upp här.

 

Publicerad i Nyheter